Country:
Display:


Global Petrol Prices in Romanian New Leu

# Country 1 Liter Price
1 Venezuela 0.092 RON
2 Libya 0.142 RON
3 Lebanon 0.413 RON
4 Kuwait 1.568 RON
5 Algeria 1.572 RON
6 Iran 1.640 RON
7 Angola 1.660 RON
8 Egypt 1.859 RON
9 Nigeria 1.922 RON
10 Malaysia 1.966 RON
11 Turkmenistan 1.969 RON
12 Bahrain 2.439 RON
13 Bolivia 2.487 RON
14 Kazakhstan 2.493 RON
15 Iraq 2.631 RON
16 Qatar 2.650 RON
17 Azerbaijan 2.703 RON
18 Russia 2.749 RON
19 Oman 2.853 RON
20 Saudi Arabia 2.855 RON
21 Ecuador 2.913 RON
22 United Arab Emirates 3.453 RON
23 Kyrgyzstan 3.554 RON
24 Tunisia 3.710 RON
25 Bhutan 3.744 RON
26 Paraguay 3.873 RON
27 Chad 3.930 RON
28 Indonesia 3.993 RON
29 USA 4.232 RON
30 Maldives 4.276 RON
31 Taiwan 4.446 RON
32 Argentina 4.459 RON
33 Liberia 4.507 RON
34 Gabon 4.514 RON
35 Panama 4.517 RON
36 Pakistan 4.531 RON
37 Vietnam 4.570 RON
38 Ghana 4.658 RON
39 Lesotho 4.708 RON
40 Puerto Rico 4.714 RON
41 Guyana 4.718 RON
42 Afghanistan 4.724 RON
43 Colombia 4.755 RON
44 Sudan 4.817 RON
45 Uzbekistan 4.837 RON
46 Swaziland 4.975 RON
47 El Salvador 5.013 RON
48 Namibia 5.043 RON
49 Guatemala 5.044 RON
50 Botswana 5.075 RON
51 Honduras 5.094 RON
52 Haiti 5.130 RON
53 Benin 5.159 RON
54 Dominica 5.186 RON
55 Mongolia 5.208 RON
56 Bangladesh 5.234 RON
57 Trinidad&Tobago 5.243 RON
58 Suriname 5.301 RON
59 Togo 5.311 RON
60 Japan 5.328 RON
61 Brazil 5.352 RON
62 Cuba 5.353 RON
63 DR Congo 5.369 RON
64 China 5.374 RON
65 Grenada 5.427 RON
66 Georgia 5.437 RON
67 South Korea 5.512 RON
68 South Africa 5.557 RON
69 Tanzania 5.568 RON
70 Cambodia 5.689 RON
71 India 5.771 RON
72 Turkey 5.836 RON
73 Canada 5.868 RON
74 Nepal 5.884 RON
75 Rwanda 5.900 RON
76 Philippines 5.920 RON
77 Thailand 5.929 RON
78 Peru 5.931 RON
79 Aruba 5.945 RON
80 Madagascar 5.966 RON
81 Dominican Republic 6.004 RON
82 Australia 6.028 RON
83 Jamaica 6.035 RON
84 Nicaragua 6.115 RON
85 Cape Verde 6.128 RON
86 Laos 6.133 RON
87 Chile 6.142 RON
88 Saint Lucia 6.172 RON
89 Mozambique 6.202 RON
90 Burma 6.275 RON
91 Ethiopia 6.294 RON
92 Moldova 6.298 RON
93 Bosnia & Herz. 6.356 RON
94 Ukraine 6.389 RON
95 Costa Rica 6.409 RON
96 Guinea 6.415 RON
97 Burkina Faso 6.449 RON
98 Bahamas 6.456 RON
99 Mexico 6.499 RON
100 Northern Macedonia 6.535 RON
101 Uganda 6.564 RON
102 Mali 6.570 RON
103 Sierra Leone 6.574 RON
104 Kenya 6.580 RON
105 Bulgaria 6.630 RON
106 Ivory Coast 6.638 RON
107 Mauritius 6.646 RON
108 Malta 6.668 RON
109 Sri Lanka 6.726 RON
110 Cyprus 6.823 RON
111 Zambia 6.883 RON
112 Malawi 6.907 RON
113 Burundi 6.991 RON
114 Cayman Islands 6.998 RON
115 Seychelles 7.039 RON
116 Morocco 7.041 RON
117 Romania 7.074 RON
118 Andorra 7.156 RON
119 Slovenia 7.191 RON
120 Czech Republic 7.359 RON
121 Croatia 7.380 RON
122 Lithuania 7.390 RON
123 Jordan 7.453 RON
124 Poland 7.482 RON
125 Senegal 7.511 RON
126 Luxembourg 7.728 RON
127 Serbia 7.814 RON
128 Hungary 7.890 RON
129 Spain 7.942 RON
130 Austria 7.962 RON
131 Slovakia 7.972 RON
132 Latvia 8.022 RON
133 Belgium 8.082 RON
134 Estonia 8.117 RON
135 Belize 8.147 RON
136 United Kingdom 8.211 RON
137 Sweden 8.214 RON
138 Central African Rep. 8.345 RON
139 Ireland 8.485 RON
140 Portugal 8.624 RON
141 Finland 8.754 RON
142 Mayotte 8.759 RON
143 Germany 8.808 RON
144 Uruguay 8.883 RON
145 Albania 8.952 RON
146 France 8.997 RON
147 New Zealand 9.026 RON
148 Italy 9.236 RON
149 Singapore 9.295 RON
150 Greece 9.316 RON
151 Switzerland 9.380 RON
152 Liechtenstein 9.468 RON
153 Barbados 9.695 RON
154 Netherlands 9.714 RON
155 Norway 9.867 RON
156 Denmark 9.907 RON
157 Iceland 10.541 RON
158 Monaco 10.600 RON
159 Yemen 11.818 RON
160 Hong Kong 14.331 RON
161 Syria 25.804 RON
Countries of cheaper petrol oil Countries of exepnsive petrol oil Oil Price Calculator LPG, Electricity and Fuels Prices

Comparison of worldwide gasoline prices in Romanian New Leu

Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Romanian New Leu. As per our calculation, the global average of petrol price is 6.1 RON approximately, while 7.074 RON is the current petrol price in Romania. The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Romania, etc.) is listed below in the table. The currency information (i.e., RON) was last updated on 2024-02-22 01:05:00 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.

Fuel Type Date Updated
Gasoline (Petrol): 2024-02-19
Diesel : 2024-02-19