Country:
Display:


Global Petrol Prices in Romanian New Leu

# Country 1 Liter Price
1 Lebanon 0.069 RON
2 Venezuela 0.092 RON
3 Libya 0.142 RON
4 Egypt 1.279 RON
5 Algeria 1.561 RON
6 Kuwait 1.569 RON
7 Angola 1.570 RON
8 Iran 1.627 RON
9 Turkmenistan 1.951 RON
10 Malaysia 2.002 RON
11 Nigeria 2.189 RON
12 Kazakhstan 2.396 RON
13 Bahrain 2.423 RON
14 Bolivia 2.472 RON
15 Qatar 2.634 RON
16 Oman 2.835 RON
17 Saudi Arabia 2.837 RON
18 Azerbaijan 2.955 RON
19 Iraq 2.964 RON
20 Russia 2.971 RON
21 Ecuador 3.320 RON
22 United Arab Emirates 3.581 RON
23 Bhutan 3.591 RON
24 Tunisia 3.715 RON
25 Indonesia 3.890 RON
26 Chad 3.928 RON
27 Kyrgyzstan 3.968 RON
28 Afghanistan 4.006 RON
29 Paraguay 4.011 RON
30 Burma 4.079 RON
31 Maldives 4.159 RON
32 Liberia 4.172 RON
33 Taiwan 4.275 RON
34 Vietnam 4.289 RON
35 Gabon 4.512 RON
36 Pakistan 4.520 RON
37 Uzbekistan 4.551 RON
38 USA 4.612 RON
39 Colombia 4.618 RON
40 Guyana 4.694 RON
41 Ghana 4.719 RON
42 Puerto Rico 4.726 RON
43 Brazil 4.770 RON
44 Panama 4.799 RON
45 Sudan 4.909 RON
46 Bangladesh 5.093 RON
47 Japan 5.109 RON
48 Haiti 5.127 RON
49 Honduras 5.136 RON
50 El Salvador 5.137 RON
51 Benin 5.156 RON
52 Mongolia 5.175 RON
53 Philippines 5.186 RON
54 Trinidad&Tobago 5.213 RON
55 Guatemala 5.232 RON
56 Argentina 5.234 RON
57 Togo 5.308 RON
58 Botswana 5.337 RON
59 Lesotho 5.367 RON
60 Swaziland 5.399 RON
61 China 5.468 RON
62 Cambodia 5.503 RON
63 India 5.506 RON
64 Tanzania 5.523 RON
65 Namibia 5.529 RON
66 DR Congo 5.529 RON
67 South Korea 5.609 RON
68 Georgia 5.618 RON
69 Zambia 5.652 RON
70 Nepal 5.699 RON
71 Sri Lanka 5.702 RON
72 Suriname 5.707 RON
73 South Africa 5.713 RON
74 Thailand 5.771 RON
75 Rwanda 5.775 RON
76 Grenada 5.850 RON
77 Dominican Republic 5.913 RON
78 Madagascar 5.967 RON
79 Peru 5.993 RON
80 Armenia 5.997 RON
81 Dominica 6.073 RON
82 Nicaragua 6.079 RON
83 Australia 6.104 RON
84 Saint Lucia 6.133 RON
85 Mozambique 6.164 RON
86 Turkey 6.205 RON
87 Sierra Leone 6.206 RON
88 Canada 6.235 RON
89 Guinea 6.338 RON
90 Burundi 6.344 RON
91 Aruba 6.383 RON
92 Costa Rica 6.390 RON
93 Mexico 6.403 RON
94 Cape Verde 6.419 RON
95 Mali 6.445 RON
96 Burkina Faso 6.445 RON
97 Mauritius 6.477 RON
98 Jamaica 6.504 RON
99 Ethiopia 6.531 RON
100 Kenya 6.535 RON
101 Ukraine 6.538 RON
102 Chile 6.561 RON
103 Moldova 6.571 RON
104 Bulgaria 6.618 RON
105 Ivory Coast 6.635 RON
106 Malawi 6.665 RON
107 Malta 6.665 RON
108 Northern Macedonia 6.697 RON
109 Bosnia & Herz. 6.698 RON
110 Uganda 6.746 RON
111 Bahamas 6.749 RON
112 Laos 6.857 RON
113 Cayman Islands 6.945 RON
114 Morocco 6.954 RON
115 Andorra 7.242 RON
116 Jordan 7.345 RON
117 Lithuania 7.357 RON
118 Seychelles 7.396 RON
119 Romania 7.460 RON
120 Senegal 7.507 RON
121 Slovenia 7.511 RON
122 Cyprus 7.546 RON
123 Poland 7.561 RON
124 Czech Republic 7.586 RON
125 Hungary 7.834 RON
126 Luxembourg 7.884 RON
127 Sweden 7.954 RON
128 Croatia 7.968 RON
129 Spain 8.028 RON
130 Slovakia 8.078 RON
131 Austria 8.108 RON
132 Latvia 8.267 RON
133 Serbia 8.280 RON
134 Belize 8.281 RON
135 Central African Rep. 8.341 RON
136 Belgium 8.396 RON
137 United Kingdom 8.529 RON
138 Portugal 8.640 RON
139 Estonia 8.665 RON
140 New Zealand 8.707 RON
141 Uruguay 8.787 RON
142 Germany 8.789 RON
143 Ireland 8.814 RON
144 Mayotte 8.953 RON
145 Finland 8.973 RON
146 Albania 9.022 RON
147 France 9.053 RON
148 Norway 9.335 RON
149 Singapore 9.483 RON
150 Greece 9.490 RON
151 Switzerland 9.556 RON
152 Italy 9.590 RON
153 Barbados 9.635 RON
154 Liechtenstein 9.710 RON
155 Netherlands 10.047 RON
156 Iceland 10.434 RON
157 Denmark 10.517 RON
158 Monaco 10.595 RON
159 Yemen 11.676 RON
160 Hong Kong 14.902 RON
161 Syria 25.399 RON
162 Cuba 27.664 RON
Countries of cheaper petrol oil Countries of exepnsive petrol oil Oil Price Calculator LPG, Electricity and Fuels Prices

Comparison of worldwide gasoline prices in Romanian New Leu

Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Romanian New Leu. As per our calculation, the global average of petrol price is 6.3 RON approximately, while 7.46 RON is the current petrol price in Romania. The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Romania, etc.) is listed below in the table. The currency information (i.e., RON) was last updated on 2024-07-20 07:05:07 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.

Fuel Type Date Updated
Gasoline (Petrol): 2024-07-15
Diesel : 2024-07-15