Country:
Display:


Countries where the Petrol Price is Cheaper than Romania

# Country 1 Liter Price
1 Lebanon 0.069 RON
2 Venezuela 0.092 RON
3 Libya 0.143 RON
4 Algeria 1.563 RON
5 Kuwait 1.564 RON
6 Iran 1.635 RON
7 Angola 1.660 RON
8 Egypt 1.852 RON
9 Nigeria 1.952 RON
10 Turkmenistan 1.959 RON
11 Malaysia 1.970 RON
12 Bahrain 2.433 RON
13 Bolivia 2.486 RON
14 Kazakhstan 2.494 RON
15 Iraq 2.630 RON
16 Qatar 2.639 RON
17 Azerbaijan 2.696 RON
18 Russia 2.766 RON
19 Oman 2.846 RON
20 Saudi Arabia 2.848 RON
21 Ecuador 2.906 RON
22 United Arab Emirates 3.445 RON
23 Kyrgyzstan 3.546 RON
24 Tunisia 3.710 RON
25 Bhutan 3.737 RON
26 Paraguay 3.871 RON
27 Chad 3.923 RON
28 Indonesia 3.969 RON
29 USA 4.222 RON
30 Maldives 4.266 RON
31 Argentina 4.428 RON
32 Taiwan 4.477 RON
33 Liberia 4.492 RON
34 Gabon 4.506 RON
35 Panama 4.506 RON
36 Pakistan 4.536 RON
37 Vietnam 4.542 RON
38 Puerto Rico 4.607 RON
39 Ghana 4.613 RON
40 Afghanistan 4.705 RON
41 Uzbekistan 4.710 RON
42 Guyana 4.711 RON
43 Colombia 4.757 RON
44 Sudan 4.805 RON
45 Lesotho 4.828 RON
46 Swaziland 4.890 RON
47 Namibia 4.955 RON
48 Botswana 5.032 RON
49 Guatemala 5.107 RON
50 Haiti 5.114 RON
51 El Salvador 5.134 RON
52 Benin 5.150 RON
53 Dominica 5.173 RON
54 Honduras 5.192 RON
55 Mongolia 5.195 RON
56 Bangladesh 5.222 RON
57 Trinidad&Tobago 5.233 RON
58 Togo 5.302 RON
59 Japan 5.302 RON
60 Brazil 5.311 RON
61 Cuba 5.341 RON
62 Suriname 5.343 RON
63 DR Congo 5.353 RON
64 China 5.355 RON
65 Georgia 5.394 RON
66 Grenada 5.414 RON
67 South Africa 5.443 RON
68 Tanzania 5.496 RON
69 South Korea 5.521 RON
70 Cambodia 5.566 RON
71 India 5.761 RON
72 Canada 5.816 RON
73 Philippines 5.822 RON
74 Rwanda 5.892 RON
75 Thailand 5.906 RON
76 Aruba 5.931 RON
77 Peru 5.932 RON
78 Nepal 5.956 RON
79 Australia 5.956 RON
80 Madagascar 5.974 RON
81 Armenia 5.997 RON
82 Dominican Republic 5.999 RON
83 Jamaica 6.048 RON
84 Turkey 6.054 RON
85 Chile 6.067 RON
86 Nicaragua 6.112 RON
87 Cape Verde 6.141 RON
88 Saint Lucia 6.157 RON
89 Mozambique 6.190 RON
90 Ethiopia 6.274 RON
91 Bosnia & Herz. 6.363 RON
92 Costa Rica 6.395 RON
93 Guinea 6.398 RON
94 Burma 6.437 RON
95 Burkina Faso 6.438 RON
96 Moldova 6.443 RON
97 Mexico 6.468 RON
98 Ukraine 6.472 RON
99 Uganda 6.484 RON
100 Bahamas 6.514 RON
101 Kenya 6.533 RON
102 Sierra Leone 6.558 RON
103 Mali 6.559 RON
104 Bulgaria 6.610 RON
105 Ivory Coast 6.627 RON
106 Mauritius 6.630 RON
107 Northern Macedonia 6.652 RON
108 Malta 6.657 RON
109 Laos 6.733 RON
110 Sri Lanka 6.739 RON
111 Zambia 6.762 RON
112 Cyprus 6.861 RON
113 Malawi 6.904 RON
114 Seychelles 6.962 RON
115 Cayman Islands 6.970 RON
116 Burundi 6.994 RON
117 Morocco 7.005 RON
118 Romania 7.074 RON
Countries of exepnsive petrol oil Worldwide petrol in Romanian New Leu Oil Price Calculator LPG, Electricity and Fuels Prices

About Countries where the Petrol Price is cheaper than Romania

Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Romania. The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Romania, etc.) is listed below in the table. The currency information (i.e., RON) was last updated on 2024-02-28 21:05:00 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.

Fuel Type Date Updated
Gasoline (Petrol): 2024-02-19
Diesel : 2024-02-19