Country:
Display:


Global Petrol Prices in Hungarian Forint

# Country 1 Liter Price
1 Venezuela 7.203 HUF
2 Libya 11.097 HUF
3 Lebanon 32.203 HUF
4 Kuwait 122.138 HUF
5 Algeria 122.471 HUF
6 Iran 127.749 HUF
7 Angola 129.302 HUF
8 Egypt 144.818 HUF
9 Malaysia 153.036 HUF
10 Turkmenistan 153.409 HUF
11 Nigeria 154.313 HUF
12 Bahrain 190.001 HUF
13 Bolivia 193.753 HUF
14 Kazakhstan 194.178 HUF
15 Iraq 204.941 HUF
16 Qatar 206.414 HUF
17 Azerbaijan 210.561 HUF
18 Russia 214.184 HUF
19 Oman 222.238 HUF
20 Saudi Arabia 222.420 HUF
21 Ecuador 226.943 HUF
22 United Arab Emirates 268.977 HUF
23 Kyrgyzstan 276.861 HUF
24 Tunisia 289.042 HUF
25 Bhutan 291.671 HUF
26 Paraguay 301.741 HUF
27 Chad 305.860 HUF
28 Indonesia 310.860 HUF
29 USA 329.676 HUF
30 Maldives 333.083 HUF
31 Taiwan 347.225 HUF
32 Argentina 347.367 HUF
33 Liberia 351.144 HUF
34 Gabon 351.326 HUF
35 Panama 351.869 HUF
36 Pakistan 352.994 HUF
37 Vietnam 355.994 HUF
38 Ghana 362.842 HUF
39 Lesotho 366.764 HUF
40 Puerto Rico 367.261 HUF
41 Guyana 367.580 HUF
42 Afghanistan 368.029 HUF
43 Colombia 370.130 HUF
44 Sudan 375.226 HUF
45 Uzbekistan 376.795 HUF
46 Swaziland 387.598 HUF
47 El Salvador 390.528 HUF
48 Namibia 392.853 HUF
49 Guatemala 392.950 HUF
50 Botswana 395.390 HUF
51 Honduras 396.848 HUF
52 Haiti 399.670 HUF
53 Benin 401.515 HUF
54 Dominica 403.974 HUF
55 Mongolia 405.681 HUF
56 Bangladesh 407.714 HUF
57 Trinidad&Tobago 408.446 HUF
58 Suriname 412.947 HUF
59 Togo 413.325 HUF
60 Japan 415.226 HUF
61 Brazil 416.934 HUF
62 Cuba 417.034 HUF
63 DR Congo 418.276 HUF
64 China 418.645 HUF
65 Grenada 422.782 HUF
66 Georgia 423.590 HUF
67 South Korea 428.585 HUF
68 South Africa 433.237 HUF
69 Tanzania 433.764 HUF
70 Cambodia 443.224 HUF
71 India 449.647 HUF
72 Turkey 454.633 HUF
73 Canada 456.749 HUF
74 Nepal 458.368 HUF
75 Rwanda 459.637 HUF
76 Philippines 461.205 HUF
77 Peru 462.069 HUF
78 Thailand 462.376 HUF
79 Aruba 463.153 HUF
80 Madagascar 464.773 HUF
81 Dominican Republic 467.759 HUF
82 Australia 469.210 HUF
83 Jamaica 470.163 HUF
84 Nicaragua 476.342 HUF
85 Cape Verde 477.387 HUF
86 Laos 477.784 HUF
87 Chile 478.451 HUF
88 Saint Lucia 480.795 HUF
89 Mozambique 483.154 HUF
90 Burma 488.843 HUF
91 Moldova 490.214 HUF
92 Ethiopia 490.324 HUF
93 Bosnia & Herz. 495.131 HUF
94 Ukraine 497.756 HUF
95 Costa Rica 499.255 HUF
96 Guinea 499.773 HUF
97 Burkina Faso 501.894 HUF
98 Bahamas 502.925 HUF
99 Mexico 506.485 HUF
100 Northern Macedonia 509.102 HUF
101 Mali 511.342 HUF
102 Uganda 511.361 HUF
103 Sierra Leone 512.107 HUF
104 Bulgaria 516.426 HUF
105 Ivory Coast 516.656 HUF
106 Kenya 517.207 HUF
107 Mauritius 517.778 HUF
108 Malta 519.007 HUF
109 Sri Lanka 523.955 HUF
110 Cyprus 531.014 HUF
111 Zambia 536.207 HUF
112 Malawi 538.041 HUF
113 Burundi 544.580 HUF
114 Cayman Islands 545.135 HUF
115 Seychelles 547.110 HUF
116 Morocco 548.506 HUF
117 Romania 550.567 HUF
118 Andorra 556.964 HUF
119 Slovenia 559.675 HUF
120 Czech Republic 572.744 HUF
121 Croatia 574.393 HUF
122 Lithuania 575.168 HUF
123 Jordan 580.602 HUF
124 Poland 582.504 HUF
125 Senegal 584.559 HUF
126 Luxembourg 601.506 HUF
127 Serbia 608.133 HUF
128 Spain 612.351 HUF
129 Hungary 614.001 HUF
130 Austria 619.710 HUF
131 Slovakia 620.484 HUF
132 Latvia 624.358 HUF
133 Belgium 629.005 HUF
134 Estonia 631.717 HUF
135 Belize 634.695 HUF
136 United Kingdom 639.225 HUF
137 Sweden 639.272 HUF
138 Central African Rep. 649.510 HUF
139 Ireland 660.378 HUF
140 Portugal 671.223 HUF
141 Finland 681.293 HUF
142 Mayotte 681.681 HUF
143 Germany 685.554 HUF
144 Uruguay 691.973 HUF
145 Albania 697.344 HUF
146 France 700.272 HUF
147 New Zealand 701.406 HUF
148 Italy 718.863 HUF
149 Singapore 723.662 HUF
150 Greece 725.060 HUF
151 Switzerland 730.029 HUF
152 Liechtenstein 736.951 HUF
153 Barbados 755.283 HUF
154 Netherlands 756.046 HUF
155 Norway 767.843 HUF
156 Denmark 771.077 HUF
157 Iceland 820.363 HUF
158 Monaco 824.989 HUF
159 Yemen 920.689 HUF
160 Hong Kong 1116.309 HUF
161 Syria 2010.217 HUF
Countries of cheaper petrol oil Countries of exepnsive petrol oil Oil Price Calculator LPG, Electricity and Fuels Prices

Comparison of worldwide gasoline prices in Hungarian Forint

Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Hungarian Forint. As per our calculation, the global average of petrol price is 473.6 HUF approximately, while 614 HUF is the current petrol price in Hungary. The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hungary, etc.) is listed below in the table. The currency information (i.e., HUF) was last updated on 2024-02-22 00:05:00 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.

Fuel Type Date Updated
Gasoline (Petrol): 2024-02-19
Diesel : 2024-02-19