Country:
Display:


Global Petrol Prices in Malagasy Ariayry

# Country 1 Liter Price
1 Lebanon 68.258 MGA
2 Venezuela 90.919 MGA
3 Libya 140.502 MGA
4 Kuwait 1541.913 MGA
5 Algeria 1543.600 MGA
6 Iran 1612.101 MGA
7 Angola 1636.104 MGA
8 Egypt 1825.348 MGA
9 Nigeria 1898.640 MGA
10 Turkmenistan 1930.962 MGA
11 Malaysia 1942.299 MGA
12 Bahrain 2397.787 MGA
13 Bolivia 2450.627 MGA
14 Kazakhstan 2458.796 MGA
15 Iraq 2592.392 MGA
16 Qatar 2606.278 MGA
17 Azerbaijan 2657.912 MGA
18 Russia 2726.117 MGA
19 Oman 2805.208 MGA
20 Saudi Arabia 2807.192 MGA
21 Ecuador 2864.697 MGA
22 United Arab Emirates 3395.314 MGA
23 Kyrgyzstan 3494.814 MGA
24 Tunisia 3657.052 MGA
25 Bhutan 3682.288 MGA
26 Paraguay 3816.090 MGA
27 Chad 3867.355 MGA
28 Indonesia 3905.618 MGA
29 USA 4161.492 MGA
30 Maldives 4204.506 MGA
31 Taiwan 4409.636 MGA
32 Argentina 4421.634 MGA
33 Liberia 4427.842 MGA
34 Panama 4441.636 MGA
35 Gabon 4442.232 MGA
36 Pakistan 4470.871 MGA
37 Vietnam 4476.615 MGA
38 Puerto Rico 4541.042 MGA
39 Ghana 4554.984 MGA
40 Afghanistan 4637.359 MGA
41 Uzbekistan 4642.933 MGA
42 Guyana 4653.191 MGA
43 Colombia 4689.383 MGA
44 Sudan 4736.478 MGA
45 Lesotho 4759.095 MGA
46 Swaziland 4819.843 MGA
47 Namibia 4883.790 MGA
48 Botswana 4959.944 MGA
49 Haiti 5040.749 MGA
50 Guatemala 5044.108 MGA
51 El Salvador 5060.664 MGA
52 Benin 5076.836 MGA
53 Dominica 5099.359 MGA
54 Honduras 5117.764 MGA
55 Mongolia 5120.910 MGA
56 Bangladesh 5157.105 MGA
57 Trinidad&Tobago 5168.623 MGA
58 Togo 5226.155 MGA
59 Japan 5227.608 MGA
60 Brazil 5237.939 MGA
61 Cuba 5264.214 MGA
62 Suriname 5266.622 MGA
63 DR Congo 5276.226 MGA
64 China 5278.305 MGA
65 Georgia 5316.823 MGA
66 Grenada 5336.772 MGA
67 South Africa 5372.137 MGA
68 Tanzania 5415.091 MGA
69 South Korea 5448.177 MGA
70 Cambodia 5497.619 MGA
71 India 5676.706 MGA
72 Canada 5729.703 MGA
73 Rwanda 5807.677 MGA
74 Thailand 5817.031 MGA
75 Aruba 5846.372 MGA
76 Peru 5847.226 MGA
77 Philippines 5866.970 MGA
78 Nepal 5870.401 MGA
79 Australia 5870.553 MGA
80 Madagascar 5900.004 MGA
81 Armenia 5911.138 MGA
82 Dominican Republic 5912.879 MGA
83 Jamaica 5961.227 MGA
84 Turkey 5963.942 MGA
85 Chile 5981.129 MGA
86 Nicaragua 6025.058 MGA
87 Cape Verde 6053.643 MGA
88 Saint Lucia 6069.073 MGA
89 Mozambique 6101.233 MGA
90 Ethiopia 6196.539 MGA
91 Bosnia & Herz. 6272.346 MGA
92 Costa Rica 6304.004 MGA
93 Guinea 6306.647 MGA
94 Burkina Faso 6346.045 MGA
95 Moldova 6352.967 MGA
96 Burma 6357.328 MGA
97 Mexico 6374.900 MGA
98 Uganda 6391.478 MGA
99 Ukraine 6391.570 MGA
100 Bahamas 6420.717 MGA
101 Sierra Leone 6464.317 MGA
102 Mali 6465.500 MGA
103 Kenya 6479.617 MGA
104 Bulgaria 6517.019 MGA
105 Ivory Coast 6532.694 MGA
106 Mauritius 6535.315 MGA
107 Northern Macedonia 6557.135 MGA
108 Malta 6562.425 MGA
109 Laos 6636.592 MGA
110 Sri Lanka 6655.886 MGA
111 Zambia 6665.510 MGA
112 Cyprus 6763.216 MGA
113 Malawi 6805.192 MGA
114 Seychelles 6862.764 MGA
115 Cayman Islands 6884.203 MGA
116 Burundi 6894.278 MGA
117 Morocco 6904.493 MGA
118 Romania 6973.908 MGA
119 Slovenia 7076.645 MGA
120 Andorra 7096.234 MGA
121 Lithuania 7272.538 MGA
122 Jordan 7328.939 MGA
123 Poland 7363.036 MGA
124 Senegal 7391.276 MGA
125 Croatia 7394.971 MGA
126 Czech Republic 7398.217 MGA
127 Luxembourg 7634.941 MGA
128 Hungary 7641.204 MGA
129 Serbia 7731.684 MGA
130 Spain 7825.937 MGA
131 Austria 7835.731 MGA
132 Slovakia 7845.526 MGA
133 Estonia 7987.549 MGA
134 Belize 8028.135 MGA
135 Sweden 8065.747 MGA
136 Latvia 8080.598 MGA
137 Belgium 8119.776 MGA
138 Central African Rep. 8212.529 MGA
139 United Kingdom 8237.445 MGA
140 Ireland 8335.259 MGA
141 Portugal 8487.077 MGA
142 Finland 8614.407 MGA
143 Mayotte 8619.304 MGA
144 Germany 8653.585 MGA
145 Uruguay 8712.538 MGA
146 New Zealand 8736.753 MGA
147 Albania 8822.077 MGA
148 France 8976.809 MGA
149 Italy 9162.908 MGA
150 Singapore 9216.717 MGA
151 Switzerland 9218.840 MGA
152 Greece 9304.931 MGA
153 Liechtenstein 9460.494 MGA
154 Norway 9480.659 MGA
155 Barbados 9533.929 MGA
156 Netherlands 9647.744 MGA
157 Denmark 9733.593 MGA
158 Iceland 10345.663 MGA
159 Monaco 10431.318 MGA
160 Yemen 11551.062 MGA
161 Hong Kong 14079.183 MGA
162 Syria 25374.952 MGA
Countries of cheaper petrol oil Countries of exepnsive petrol oil Oil Price Calculator LPG, Electricity and Fuels Prices

Comparison of worldwide gasoline prices in Malagasy Ariayry

Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Malagasy Ariayry. As per our calculation, the global average of petrol price is 5993.6 MGA approximately, while 5900 MGA is the current petrol price in Madagascar. The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Madagascar, etc.) is listed below in the table. The currency information (i.e., MGA) was last updated on 2024-02-28 23:05:00 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.

Fuel Type Date Updated
Gasoline (Petrol): 2024-02-19
Diesel : 2024-02-19