Country:
Display:


Global Petrol Prices in Malagasy Ariayry

# Country 1 Liter Price
1 Lebanon 67.419 MGA
2 Venezuela 89.843 MGA
3 Libya 138.302 MGA
4 Egypt 1256.436 MGA
5 Algeria 1528.036 MGA
6 Angola 1529.969 MGA
7 Kuwait 1533.196 MGA
8 Iran 1591.313 MGA
9 Turkmenistan 1913.554 MGA
10 Malaysia 1950.803 MGA
11 Kazakhstan 2305.752 MGA
12 Bahrain 2371.214 MGA
13 Bolivia 2416.965 MGA
14 Nigeria 2444.042 MGA
15 Qatar 2575.054 MGA
16 Oman 2772.042 MGA
17 Saudi Arabia 2773.643 MGA
18 Russia 2882.776 MGA
19 Azerbaijan 2889.092 MGA
20 Iraq 2897.487 MGA
21 Ecuador 3210.306 MGA
22 Bhutan 3440.209 MGA
23 United Arab Emirates 3501.005 MGA
24 Tunisia 3604.804 MGA
25 Indonesia 3826.424 MGA
26 Kyrgyzstan 3834.212 MGA
27 Chad 3850.829 MGA
28 Afghanistan 3908.359 MGA
29 Paraguay 3938.270 MGA
30 Maldives 4037.525 MGA
31 Liberia 4086.099 MGA
32 Taiwan 4185.904 MGA
33 Vietnam 4214.415 MGA
34 Pakistan 4266.602 MGA
35 Gabon 4423.250 MGA
36 Uzbekistan 4430.292 MGA
37 USA 4505.144 MGA
38 Panama 4563.189 MGA
39 Guyana 4590.971 MGA
40 Colombia 4609.248 MGA
41 Ghana 4618.524 MGA
42 Sudan 4680.407 MGA
43 Puerto Rico 4697.138 MGA
44 Brazil 4819.249 MGA
45 Japan 4967.196 MGA
46 Bangladesh 4977.859 MGA
47 Honduras 4995.370 MGA
48 Haiti 5012.531 MGA
49 El Salvador 5023.080 MGA
50 Argentina 5052.252 MGA
51 Benin 5055.143 MGA
52 Mongolia 5060.288 MGA
53 Philippines 5075.425 MGA
54 Trinidad&Tobago 5098.530 MGA
55 Guatemala 5121.834 MGA
56 Togo 5203.823 MGA
57 Botswana 5245.302 MGA
58 China 5302.232 MGA
59 Cambodia 5337.385 MGA
60 Tanzania 5356.488 MGA
61 Lesotho 5357.179 MGA
62 Swaziland 5367.011 MGA
63 India 5399.925 MGA
64 DR Congo 5410.893 MGA
65 South Korea 5461.467 MGA
66 Georgia 5462.625 MGA
67 Namibia 5510.719 MGA
68 Zambia 5522.174 MGA
69 Suriname 5552.648 MGA
70 Nepal 5588.238 MGA
71 Sri Lanka 5595.018 MGA
72 Rwanda 5676.691 MGA
73 South Africa 5686.262 MGA
74 Grenada 5719.669 MGA
75 Peru 5734.392 MGA
76 Dominican Republic 5798.080 MGA
77 Armenia 5863.200 MGA
78 Burma 5872.147 MGA
79 Thailand 5898.032 MGA
80 Madagascar 5900.006 MGA
81 Dominica 5937.750 MGA
82 Nicaragua 5950.035 MGA
83 Saint Lucia 5997.227 MGA
84 Mozambique 6026.649 MGA
85 Australia 6041.984 MGA
86 Turkey 6044.173 MGA
87 Sierra Leone 6068.402 MGA
88 Ethiopia 6089.711 MGA
89 Canada 6147.847 MGA
90 Burundi 6213.223 MGA
91 Guinea 6233.693 MGA
92 Cape Verde 6236.700 MGA
93 Mexico 6279.040 MGA
94 Jamaica 6279.688 MGA
95 Costa Rica 6305.758 MGA
96 Mali 6318.928 MGA
97 Burkina Faso 6318.928 MGA
98 Mauritius 6332.055 MGA
99 Moldova 6380.267 MGA
100 Aruba 6384.533 MGA
101 Ukraine 6479.132 MGA
102 Bulgaria 6487.842 MGA
103 Bosnia & Herz. 6503.957 MGA
104 Ivory Coast 6504.779 MGA
105 Kenya 6523.237 MGA
106 Malawi 6525.024 MGA
107 Malta 6534.385 MGA
108 Uganda 6586.593 MGA
109 Chile 6630.088 MGA
110 Bahamas 6639.395 MGA
111 Northern Macedonia 6649.217 MGA
112 Laos 6715.929 MGA
113 Cayman Islands 6784.098 MGA
114 Morocco 6824.018 MGA
115 Andorra 7046.408 MGA
116 Seychelles 7068.293 MGA
117 Jordan 7182.241 MGA
118 Lithuania 7260.970 MGA
119 Romania 7289.411 MGA
120 Croatia 7314.610 MGA
121 Cyprus 7334.116 MGA
122 Czech Republic 7356.802 MGA
123 Senegal 7359.693 MGA
124 Slovenia 7363.374 MGA
125 Poland 7465.125 MGA
126 Hungary 7632.048 MGA
127 Luxembourg 7802.251 MGA
128 Sweden 7827.870 MGA
129 Spain 7885.150 MGA
130 Austria 7899.779 MGA
131 Slovakia 7909.532 MGA
132 Serbia 7990.161 MGA
133 Latvia 8085.083 MGA
134 Belize 8106.867 MGA
135 Central African Rep. 8177.436 MGA
136 Belgium 8231.375 MGA
137 United Kingdom 8373.883 MGA
138 Estonia 8402.049 MGA
139 Portugal 8460.566 MGA
140 Ireland 8631.240 MGA
141 Uruguay 8647.069 MGA
142 New Zealand 8663.616 MGA
143 Germany 8665.375 MGA
144 Mayotte 8777.532 MGA
145 Albania 8823.812 MGA
146 France 8850.679 MGA
147 Finland 8889.690 MGA
148 Norway 9265.304 MGA
149 Switzerland 9276.026 MGA
150 Greece 9294.432 MGA
151 Singapore 9308.656 MGA
152 Barbados 9421.065 MGA
153 Liechtenstein 9425.639 MGA
154 Italy 9426.094 MGA
155 Netherlands 9816.207 MGA
156 Iceland 10253.913 MGA
157 Denmark 10371.182 MGA
158 Monaco 10386.747 MGA
159 Yemen 11414.314 MGA
160 Hong Kong 14576.030 MGA
161 Syria 23974.549 MGA
162 Cuba 27049.855 MGA
Countries of cheaper petrol oil Countries of exepnsive petrol oil Oil Price Calculator LPG, Electricity and Fuels Prices

Comparison of worldwide gasoline prices in Malagasy Ariayry

Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Malagasy Ariayry. As per our calculation, the global average of petrol price is 6136 MGA approximately, while 5900 MGA is the current petrol price in Madagascar. The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Madagascar, etc.) is listed below in the table. The currency information (i.e., MGA) was last updated on 2024-07-13 00:05:17 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.

Fuel Type Date Updated
Gasoline (Petrol): 2024-07-08
Diesel : 2024-07-08