Country:
Display:


Countries where the Petrol Price is Cheaper than Madagascar

# Country 1 Liter Price
1 Lebanon 68.027 MGA
2 Venezuela 90.850 MGA
3 Libya 139.928 MGA
4 Egypt 1264.142 MGA
5 Algeria 1543.105 MGA
6 Kuwait 1551.409 MGA
7 Angola 1552.195 MGA
8 Iran 1609.148 MGA
9 Turkmenistan 1929.487 MGA
10 Malaysia 1979.205 MGA
11 Nigeria 2164.332 MGA
12 Kazakhstan 2368.795 MGA
13 Bahrain 2395.645 MGA
14 Bolivia 2444.556 MGA
15 Qatar 2604.092 MGA
16 Oman 2803.007 MGA
17 Saudi Arabia 2804.710 MGA
18 Azerbaijan 2921.471 MGA
19 Iraq 2930.649 MGA
20 Russia 2937.517 MGA
21 Ecuador 3282.405 MGA
22 United Arab Emirates 3540.212 MGA
23 Bhutan 3550.884 MGA
24 Tunisia 3672.801 MGA
25 Indonesia 3845.800 MGA
26 Chad 3883.683 MGA
27 Kyrgyzstan 3923.828 MGA
28 Afghanistan 3961.352 MGA
29 Paraguay 3966.194 MGA
30 Burma 4033.187 MGA
31 Maldives 4112.032 MGA
32 Liberia 4125.437 MGA
33 Taiwan 4226.471 MGA
34 Vietnam 4240.617 MGA
35 Gabon 4460.987 MGA
36 Pakistan 4469.591 MGA
37 Uzbekistan 4500.193 MGA
38 USA 4560.150 MGA
39 Colombia 4565.796 MGA
40 Guyana 4641.521 MGA
41 Ghana 4665.928 MGA
42 Puerto Rico 4673.025 MGA
43 Brazil 4716.563 MGA
44 Panama 4745.265 MGA
45 Sudan 4854.010 MGA
46 Bangladesh 5035.454 MGA
47 Japan 5051.227 MGA
48 Haiti 5069.131 MGA
49 Honduras 5077.846 MGA
50 El Salvador 5079.375 MGA
51 Benin 5098.271 MGA
52 Mongolia 5117.000 MGA
53 Philippines 5127.506 MGA
54 Trinidad&Tobago 5153.990 MGA
55 Guatemala 5173.418 MGA
56 Argentina 5175.249 MGA
57 Togo 5248.220 MGA
58 Botswana 5276.456 MGA
59 Lesotho 5306.444 MGA
60 Swaziland 5337.931 MGA
61 China 5406.200 MGA
62 Cambodia 5441.343 MGA
63 India 5444.336 MGA
64 Tanzania 5461.113 MGA
65 Namibia 5466.499 MGA
66 DR Congo 5466.843 MGA
67 South Korea 5545.478 MGA
68 Georgia 5554.365 MGA
69 Zambia 5587.950 MGA
70 Nepal 5634.840 MGA
71 Sri Lanka 5638.159 MGA
72 Suriname 5642.796 MGA
73 South Africa 5648.212 MGA
74 Thailand 5708.270 MGA
75 Rwanda 5709.844 MGA
76 Grenada 5783.771 MGA
77 Dominican Republic 5846.301 MGA
78 Madagascar 5900.000 MGA
Countries of exepnsive petrol oil Worldwide petrol in Malagasy Ariayry Oil Price Calculator LPG, Electricity and Fuels Prices

About Countries where the Petrol Price is cheaper than Madagascar

Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Madagascar. The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Madagascar, etc.) is listed below in the table. The currency information (i.e., MGA) was last updated on 2024-07-20 05:05:06 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.

Fuel Type Date Updated
Gasoline (Petrol): 2024-07-15
Diesel : 2024-07-15