Country:
Display:


Countries where the Petrol Price is Cheaper than Madagascar

# Country 1 Liter Price
1 Lebanon 68.391 MGA
2 Venezuela 91.096 MGA
3 Libya 140.776 MGA
4 Algeria 1543.862 MGA
5 Kuwait 1545.023 MGA
6 Iran 1615.248 MGA
7 Angola 1639.298 MGA
8 Egypt 1829.507 MGA
9 Nigeria 1927.864 MGA
10 Turkmenistan 1934.731 MGA
11 Malaysia 1946.090 MGA
12 Bahrain 2402.538 MGA
13 Bolivia 2455.410 MGA
14 Kazakhstan 2463.596 MGA
15 Iraq 2597.452 MGA
16 Qatar 2606.077 MGA
17 Azerbaijan 2663.100 MGA
18 Russia 2731.438 MGA
19 Oman 2810.873 MGA
20 Saudi Arabia 2812.636 MGA
21 Ecuador 2870.289 MGA
22 United Arab Emirates 3401.923 MGA
23 Kyrgyzstan 3501.635 MGA
24 Tunisia 3664.190 MGA
25 Bhutan 3690.673 MGA
26 Paraguay 3823.539 MGA
27 Chad 3874.750 MGA
28 Indonesia 3920.270 MGA
29 USA 4169.616 MGA
30 Maldives 4212.713 MGA
31 Argentina 4373.111 MGA
32 Taiwan 4421.246 MGA
33 Liberia 4436.485 MGA
34 Panama 4450.306 MGA
35 Gabon 4450.726 MGA
36 Pakistan 4479.598 MGA
37 Vietnam 4485.353 MGA
38 Puerto Rico 4549.906 MGA
39 Ghana 4555.992 MGA
40 Afghanistan 4646.411 MGA
41 Uzbekistan 4651.996 MGA
42 Guyana 4652.876 MGA
43 Colombia 4698.352 MGA
44 Sudan 4745.724 MGA
45 Lesotho 4768.385 MGA
46 Swaziland 4829.251 MGA
47 Namibia 4893.323 MGA
48 Botswana 4969.626 MGA
49 Guatemala 5043.859 MGA
50 Haiti 5050.589 MGA
51 El Salvador 5070.542 MGA
52 Benin 5086.544 MGA
53 Dominica 5109.313 MGA
54 Honduras 5127.753 MGA
55 Mongolia 5130.906 MGA
56 Bangladesh 5156.897 MGA
57 Trinidad&Tobago 5168.463 MGA
58 Togo 5236.148 MGA
59 Japan 5236.666 MGA
60 Brazil 5245.630 MGA
61 Cuba 5274.489 MGA
62 Suriname 5276.903 MGA
63 DR Congo 5286.525 MGA
64 China 5288.314 MGA
65 Georgia 5327.201 MGA
66 Grenada 5347.189 MGA
67 South Africa 5375.806 MGA
68 Tanzania 5427.895 MGA
69 South Korea 5452.257 MGA
70 Cambodia 5496.685 MGA
71 India 5689.633 MGA
72 Canada 5743.590 MGA
73 Philippines 5749.719 MGA
74 Rwanda 5819.014 MGA
75 Thailand 5832.665 MGA
76 Aruba 5857.784 MGA
77 Peru 5858.640 MGA
78 Nepal 5881.860 MGA
79 Australia 5882.100 MGA
80 Madagascar 5899.999 MGA
Countries of exepnsive petrol oil Worldwide petrol in Malagasy Ariayry Oil Price Calculator LPG, Electricity and Fuels Prices

About Countries where the Petrol Price is cheaper than Madagascar

Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Madagascar. The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Madagascar, etc.) is listed below in the table. The currency information (i.e., MGA) was last updated on 2024-02-28 21:05:00 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.

Fuel Type Date Updated
Gasoline (Petrol): 2024-02-19
Diesel : 2024-02-19