Country:
Display:


Global Petrol Prices in Russian Ruble

# Country 1 Liter Price
1 Lebanon 1.326 RUB
2 Venezuela 1.767 RUB
3 Libya 2.720 RUB
4 Egypt 24.708 RUB
5 Algeria 30.049 RUB
6 Angola 30.087 RUB
7 Kuwait 30.150 RUB
8 Iran 31.293 RUB
9 Turkmenistan 37.630 RUB
10 Malaysia 38.363 RUB
11 Kazakhstan 45.343 RUB
12 Bahrain 46.630 RUB
13 Bolivia 47.530 RUB
14 Nigeria 48.062 RUB
15 Qatar 50.639 RUB
16 Oman 54.512 RUB
17 Saudi Arabia 54.544 RUB
18 Russia 56.690 RUB
19 Azerbaijan 56.814 RUB
20 Iraq 56.979 RUB
21 Ecuador 63.131 RUB
22 Bhutan 67.652 RUB
23 United Arab Emirates 68.848 RUB
24 Tunisia 70.889 RUB
25 Indonesia 75.247 RUB
26 Kyrgyzstan 75.400 RUB
27 Chad 75.727 RUB
28 Afghanistan 76.858 RUB
29 Paraguay 77.446 RUB
30 Maldives 79.398 RUB
31 Liberia 80.353 RUB
32 Taiwan 82.316 RUB
33 Vietnam 82.877 RUB
34 Pakistan 83.903 RUB
35 Gabon 86.984 RUB
36 Uzbekistan 87.122 RUB
37 USA 88.594 RUB
38 Panama 89.735 RUB
39 Guyana 90.282 RUB
40 Colombia 90.641 RUB
41 Ghana 90.824 RUB
42 Sudan 92.041 RUB
43 Puerto Rico 92.370 RUB
44 Brazil 94.771 RUB
45 Japan 97.680 RUB
46 Bangladesh 97.890 RUB
47 Honduras 98.234 RUB
48 Haiti 98.572 RUB
49 El Salvador 98.779 RUB
50 Argentina 99.353 RUB
51 Benin 99.410 RUB
52 Mongolia 99.511 RUB
53 Philippines 99.809 RUB
54 Trinidad&Tobago 100.263 RUB
55 Guatemala 100.721 RUB
56 Togo 102.334 RUB
57 Botswana 103.149 RUB
58 China 104.269 RUB
59 Cambodia 104.960 RUB
60 Tanzania 105.336 RUB
61 Lesotho 105.349 RUB
62 Swaziland 105.543 RUB
63 India 106.190 RUB
64 DR Congo 106.406 RUB
65 South Korea 107.400 RUB
66 Georgia 107.423 RUB
67 Namibia 108.369 RUB
68 Zambia 108.594 RUB
69 Suriname 109.193 RUB
70 Nepal 109.893 RUB
71 Sri Lanka 110.026 RUB
72 Rwanda 111.633 RUB
73 South Africa 111.821 RUB
74 Grenada 112.478 RUB
75 Peru 112.767 RUB
76 Dominican Republic 114.020 RUB
77 Armenia 115.300 RUB
78 Burma 115.476 RUB
79 Thailand 115.985 RUB
80 Madagascar 116.024 RUB
81 Dominica 116.766 RUB
82 Nicaragua 117.008 RUB
83 Saint Lucia 117.936 RUB
84 Mozambique 118.515 RUB
85 Australia 118.816 RUB
86 Turkey 118.859 RUB
87 Sierra Leone 119.336 RUB
88 Ethiopia 119.755 RUB
89 Canada 120.898 RUB
90 Burundi 122.184 RUB
91 Guinea 122.586 RUB
92 Cape Verde 122.645 RUB
93 Mexico 123.478 RUB
94 Jamaica 123.491 RUB
95 Costa Rica 124.003 RUB
96 Mali 124.262 RUB
97 Burkina Faso 124.262 RUB
98 Mauritius 124.520 RUB
99 Moldova 125.468 RUB
100 Aruba 125.552 RUB
101 Ukraine 127.413 RUB
102 Bulgaria 127.584 RUB
103 Bosnia & Herz. 127.901 RUB
104 Ivory Coast 127.917 RUB
105 Kenya 128.280 RUB
106 Malawi 128.315 RUB
107 Malta 128.499 RUB
108 Uganda 129.526 RUB
109 Chile 130.381 RUB
110 Bahamas 130.564 RUB
111 Northern Macedonia 130.757 RUB
112 Laos 132.069 RUB
113 Cayman Islands 133.410 RUB
114 Morocco 134.195 RUB
115 Andorra 138.568 RUB
116 Seychelles 138.999 RUB
117 Jordan 141.239 RUB
118 Lithuania 142.788 RUB
119 Romania 143.347 RUB
120 Croatia 143.842 RUB
121 Cyprus 144.226 RUB
122 Czech Republic 144.672 RUB
123 Senegal 144.729 RUB
124 Slovenia 144.801 RUB
125 Poland 146.802 RUB
126 Hungary 150.085 RUB
127 Luxembourg 153.432 RUB
128 Sweden 153.936 RUB
129 Spain 155.062 RUB
130 Austria 155.350 RUB
131 Slovakia 155.542 RUB
132 Serbia 157.127 RUB
133 Latvia 158.994 RUB
134 Belize 159.422 RUB
135 Central African Rep. 160.810 RUB
136 Belgium 161.871 RUB
137 United Kingdom 164.673 RUB
138 Estonia 165.227 RUB
139 Portugal 166.378 RUB
140 Ireland 169.734 RUB
141 Uruguay 170.045 RUB
142 New Zealand 170.371 RUB
143 Germany 170.405 RUB
144 Mayotte 172.611 RUB
145 Albania 173.521 RUB
146 France 174.049 RUB
147 Finland 174.816 RUB
148 Norway 182.203 RUB
149 Switzerland 182.414 RUB
150 Greece 182.776 RUB
151 Singapore 183.055 RUB
152 Barbados 185.266 RUB
153 Liechtenstein 185.356 RUB
154 Italy 185.365 RUB
155 Netherlands 193.037 RUB
156 Iceland 201.644 RUB
157 Denmark 203.950 RUB
158 Monaco 204.256 RUB
159 Yemen 224.463 RUB
160 Hong Kong 286.639 RUB
161 Syria 471.461 RUB
162 Cuba 531.938 RUB
Countries of cheaper petrol oil Countries of exepnsive petrol oil Oil Price Calculator LPG, Electricity and Fuels Prices

Comparison of worldwide gasoline prices in Russian Ruble

Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Russian Ruble. As per our calculation, the global average of petrol price is 120.7 RUB approximately, while 56.69 RUB is the current petrol price in Russia. The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Russia, etc.) is listed below in the table. The currency information (i.e., RUB) was last updated on 2024-07-13 00:05:17 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.

Fuel Type Date Updated
Gasoline (Petrol): 2024-07-08
Diesel : 2024-07-08