Country:
Display:


Global Petrol Prices in Russian Ruble

# Country 1 Liter Price
1 Lebanon 1.385 RUB
2 Venezuela 1.851 RUB
3 Libya 2.851 RUB
4 Kuwait 31.396 RUB
5 Algeria 31.451 RUB
6 Iran 32.813 RUB
7 Angola 33.245 RUB
8 Egypt 37.215 RUB
9 Nigeria 39.245 RUB
10 Turkmenistan 39.315 RUB
11 Malaysia 39.599 RUB
12 Bahrain 48.811 RUB
13 Bolivia 49.698 RUB
14 Kazakhstan 49.910 RUB
15 Iraq 52.584 RUB
16 Qatar 53.067 RUB
17 Azerbaijan 54.115 RUB
18 Russia 55.250 RUB
19 Oman 57.117 RUB
20 Saudi Arabia 57.153 RUB
21 Ecuador 58.326 RUB
22 United Arab Emirates 69.131 RUB
23 Kyrgyzstan 71.155 RUB
24 Tunisia 74.458 RUB
25 Bhutan 74.980 RUB
26 Paraguay 77.734 RUB
27 Chad 78.654 RUB
28 Indonesia 79.798 RUB
29 USA 84.729 RUB
30 Maldives 85.604 RUB
31 Argentina 88.927 RUB
32 Taiwan 89.811 RUB
33 Liberia 90.152 RUB
34 Gabon 90.346 RUB
35 Panama 90.432 RUB
36 Vietnam 91.189 RUB
37 Pakistan 91.469 RUB
38 Puerto Rico 92.456 RUB
39 Ghana 92.869 RUB
40 Colombia 93.802 RUB
41 Afghanistan 94.122 RUB
42 Uzbekistan 94.207 RUB
43 Guyana 94.566 RUB
44 Sudan 96.435 RUB
45 Lesotho 97.077 RUB
46 Swaziland 98.305 RUB
47 Namibia 99.618 RUB
48 Botswana 100.955 RUB
49 Guatemala 102.308 RUB
50 Haiti 102.353 RUB
51 El Salvador 103.036 RUB
52 Benin 103.252 RUB
53 Honduras 103.818 RUB
54 Dominica 103.824 RUB
55 Mongolia 104.262 RUB
56 Bangladesh 104.810 RUB
57 Trinidad&Tobago 104.861 RUB
58 Togo 106.289 RUB
59 Japan 106.534 RUB
60 DR Congo 107.084 RUB
61 Cuba 107.180 RUB
62 Suriname 107.311 RUB
63 Brazil 107.400 RUB
64 China 107.443 RUB
65 Georgia 108.251 RUB
66 Grenada 108.657 RUB
67 South Africa 109.964 RUB
68 Tanzania 110.287 RUB
69 South Korea 110.914 RUB
70 Cambodia 111.627 RUB
71 India 115.591 RUB
72 Philippines 116.906 RUB
73 Canada 116.930 RUB
74 Rwanda 117.786 RUB
75 Peru 118.225 RUB
76 Thailand 118.392 RUB
77 Aruba 119.033 RUB
78 Nepal 119.185 RUB
79 Madagascar 119.606 RUB
80 Armenia 119.817 RUB
81 Dominican Republic 119.820 RUB
82 Australia 119.885 RUB
83 Jamaica 121.154 RUB
84 Chile 121.486 RUB
85 Turkey 121.629 RUB
86 Nicaragua 122.229 RUB
87 Cape Verde 123.264 RUB
88 Saint Lucia 123.567 RUB
89 Mozambique 124.222 RUB
90 Ethiopia 125.957 RUB
91 Bosnia & Herz. 127.721 RUB
92 Costa Rica 128.067 RUB
93 Guinea 128.461 RUB
94 Moldova 128.945 RUB
95 Burkina Faso 129.065 RUB
96 Burma 129.214 RUB
97 Ukraine 129.216 RUB
98 Bahamas 129.255 RUB
99 Uganda 129.899 RUB
100 Mexico 129.930 RUB
101 Mali 131.495 RUB
102 Sierra Leone 131.614 RUB
103 Ivory Coast 132.861 RUB
104 Bulgaria 132.891 RUB
105 Mauritius 133.118 RUB
106 Malta 133.466 RUB
107 Northern Macedonia 133.520 RUB
108 Kenya 134.107 RUB
109 Laos 134.644 RUB
110 Sri Lanka 134.852 RUB
111 Zambia 135.353 RUB
112 Cyprus 136.554 RUB
113 Malawi 138.037 RUB
114 Burundi 139.834 RUB
115 Cayman Islands 140.134 RUB
116 Morocco 141.025 RUB
117 Seychelles 141.397 RUB
118 Romania 141.869 RUB
119 Slovenia 143.924 RUB
120 Andorra 144.323 RUB
121 Croatia 147.709 RUB
122 Lithuania 147.909 RUB
123 Jordan 149.218 RUB
124 Poland 150.038 RUB
125 Czech Republic 150.279 RUB
126 Senegal 150.323 RUB
127 Hungary 156.309 RUB
128 Serbia 156.376 RUB
129 Luxembourg 156.972 RUB
130 Spain 159.164 RUB
131 Austria 159.363 RUB
132 Slovakia 159.562 RUB
133 Estonia 162.450 RUB
134 Belize 163.173 RUB
135 Sweden 164.232 RUB
136 Latvia 164.343 RUB
137 Belgium 165.140 RUB
138 Central African Rep. 167.026 RUB
139 United Kingdom 167.707 RUB
140 Ireland 169.821 RUB
141 Portugal 172.610 RUB
142 Finland 175.199 RUB
143 Mayotte 175.299 RUB
144 Germany 175.996 RUB
145 Uruguay 177.841 RUB
146 New Zealand 178.295 RUB
147 Albania 179.614 RUB
148 France 182.570 RUB
149 Italy 186.355 RUB
150 Switzerland 187.385 RUB
151 Singapore 188.725 RUB
152 Greece 189.243 RUB
153 Liechtenstein 192.297 RUB
154 Barbados 194.112 RUB
155 Norway 195.812 RUB
156 Netherlands 196.215 RUB
157 Denmark 197.955 RUB
158 Iceland 210.425 RUB
159 Monaco 212.152 RUB
160 Yemen 235.181 RUB
161 Hong Kong 286.684 RUB
162 Syria 516.638 RUB
Countries of cheaper petrol oil Countries of exepnsive petrol oil Oil Price Calculator LPG, Electricity and Fuels Prices

Comparison of worldwide gasoline prices in Russian Ruble

Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Russian Ruble. As per our calculation, the global average of petrol price is 121.9 RUB approximately, while 55.25 RUB is the current petrol price in Russia. The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Russia, etc.) is listed below in the table. The currency information (i.e., RUB) was last updated on 2024-02-28 06:05:00 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.

Fuel Type Date Updated
Gasoline (Petrol): 2024-02-19
Diesel : 2024-02-19