Country:
Display:


Countries where the Petrol Price is Expensive than Kazakhstan

# Country 1 Liter Price
14 Kazakhstan 244.600 KZT
15 Iraq 258.157 KZT
16 Qatar 260.013 KZT
17 Azerbaijan 265.237 KZT
18 Russia 269.801 KZT
19 Oman 279.946 KZT
20 Saudi Arabia 280.175 KZT
21 Ecuador 285.873 KZT
22 United Arab Emirates 338.822 KZT
23 Kyrgyzstan 348.753 KZT
24 Tunisia 364.097 KZT
25 Bhutan 367.408 KZT
26 Paraguay 380.094 KZT
27 Chad 385.282 KZT
28 Indonesia 391.580 KZT
29 USA 415.282 KZT
30 Maldives 419.574 KZT
31 Taiwan 437.388 KZT
32 Argentina 437.567 KZT
33 Liberia 442.325 KZT
34 Gabon 442.554 KZT
35 Panama 443.238 KZT
36 Pakistan 444.655 KZT
37 Vietnam 448.434 KZT
38 Ghana 457.061 KZT
39 Lesotho 462.000 KZT
40 Puerto Rico 462.626 KZT
41 Guyana 463.028 KZT
42 Afghanistan 463.594 KZT
43 Colombia 466.240 KZT
44 Sudan 472.660 KZT
45 Uzbekistan 474.637 KZT
46 Swaziland 488.244 KZT
47 El Salvador 491.935 KZT
48 Namibia 494.864 KZT
49 Guatemala 494.986 KZT
50 Botswana 498.060 KZT
51 Honduras 499.897 KZT
52 Haiti 503.451 KZT
53 Benin 505.776 KZT
54 Dominica 508.873 KZT
55 Mongolia 511.023 KZT
56 Bangladesh 513.584 KZT
57 Trinidad&Tobago 514.506 KZT
58 Suriname 520.176 KZT
59 Togo 520.651 KZT
60 Japan 523.047 KZT
61 Brazil 525.198 KZT
62 Cuba 525.324 KZT
63 DR Congo 526.889 KZT
64 China 527.353 KZT
65 Grenada 532.565 KZT
66 Georgia 533.583 KZT
67 South Korea 539.874 KZT
68 South Africa 545.734 KZT
69 Tanzania 546.399 KZT
70 Cambodia 558.314 KZT
71 India 566.405 KZT
72 Turkey 572.686 KZT
73 Canada 575.351 KZT
74 Nepal 577.391 KZT
75 Rwanda 578.989 KZT
76 Philippines 580.965 KZT
77 Peru 582.053 KZT
78 Thailand 582.440 KZT
79 Aruba 583.418 KZT
80 Madagascar 585.459 KZT
81 Dominican Republic 589.221 KZT
82 Australia 591.048 KZT
83 Jamaica 592.249 KZT
84 Nicaragua 600.032 KZT
85 Cape Verde 601.349 KZT
86 Laos 601.848 KZT
87 Chile 602.689 KZT
88 Saint Lucia 605.642 KZT
89 Mozambique 608.613 KZT
90 Burma 615.780 KZT
91 Moldova 617.507 KZT
92 Ethiopia 617.645 KZT
93 Bosnia & Herz. 623.700 KZT
94 Ukraine 627.007 KZT
95 Costa Rica 628.896 KZT
96 Guinea 629.548 KZT
97 Burkina Faso 632.220 KZT
98 Bahamas 633.519 KZT
99 Mexico 638.003 KZT
100 Northern Macedonia 641.299 KZT
101 Mali 644.120 KZT
102 Uganda 644.145 KZT
103 Sierra Leone 645.084 KZT
104 Bulgaria 650.526 KZT
105 Ivory Coast 650.814 KZT
106 Kenya 651.509 KZT
107 Mauritius 652.229 KZT
108 Malta 653.776 KZT
109 Sri Lanka 660.009 KZT
110 Cyprus 668.901 KZT
111 Zambia 675.443 KZT
112 Malawi 677.753 KZT
113 Burundi 685.990 KZT
114 Cayman Islands 686.689 KZT
115 Seychelles 689.177 KZT
116 Morocco 690.935 KZT
117 Romania 693.531 KZT
118 Andorra 701.590 KZT
119 Slovenia 705.005 KZT
120 Czech Republic 721.466 KZT
121 Croatia 723.545 KZT
122 Lithuania 724.520 KZT
123 Jordan 731.366 KZT
124 Poland 733.762 KZT
125 Senegal 736.350 KZT
126 Luxembourg 757.697 KZT
127 Serbia 766.046 KZT
128 Spain 771.358 KZT
129 Hungary 773.437 KZT
130 Austria 780.628 KZT
131 Slovakia 781.604 KZT
132 Latvia 786.483 KZT
133 Belgium 792.338 KZT
134 Estonia 795.753 KZT
135 Belize 799.504 KZT
136 United Kingdom 805.211 KZT
137 Sweden 805.270 KZT
138 Central African Rep. 818.167 KZT
139 Ireland 831.857 KZT
140 Portugal 845.518 KZT
141 Finland 858.203 KZT
142 Mayotte 858.691 KZT
143 Germany 863.570 KZT
144 Uruguay 871.656 KZT
145 Albania 878.422 KZT
146 France 882.110 KZT
147 New Zealand 883.538 KZT
148 Italy 905.529 KZT
149 Singapore 911.573 KZT
150 Greece 913.335 KZT
151 Switzerland 919.594 KZT
152 Liechtenstein 928.313 KZT
153 Barbados 951.405 KZT
154 Netherlands 952.366 KZT
155 Norway 967.227 KZT
156 Denmark 971.300 KZT
157 Iceland 1033.385 KZT
158 Monaco 1039.211 KZT
159 Yemen 1159.763 KZT
160 Hong Kong 1406.178 KZT
161 Syria 2532.205 KZT
Countries of cheaper petrol oil Worldwide petrol in Kazakhstani Tenge Oil Price Calculator LPG, Electricity and Fuels Prices

About Countries where the Petrol Price is expensive than Kazakhstan

Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is expensive than Kazakhstan. The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Kazakhstan, etc.) is listed below in the table. The currency information (i.e., KZT) was last updated on 2024-02-22 00:05:00 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.

Fuel Type Date Updated
Gasoline (Petrol): 2024-02-19
Diesel : 2024-02-19