Country:
Display:


Countries where the Petrol Price is Expensive than Kazakhstan

# Country 1 Liter Price
12 Kazakhstan 249.875 KZT
13 Bahrain 252.833 KZT
14 Bolivia 257.867 KZT
15 Qatar 274.136 KZT
16 Oman 295.582 KZT
17 Saudi Arabia 295.758 KZT
18 Azerbaijan 308.074 KZT
19 Iraq 309.144 KZT
20 Russia 309.766 KZT
21 Ecuador 346.136 KZT
22 United Arab Emirates 373.322 KZT
23 Bhutan 374.447 KZT
24 Tunisia 388.041 KZT
25 Indonesia 405.547 KZT
26 Chad 409.350 KZT
27 Kyrgyzstan 413.775 KZT
28 Afghanistan 417.868 KZT
29 Paraguay 418.374 KZT
30 Burma 425.307 KZT
31 Maldives 433.621 KZT
32 Liberia 434.982 KZT
33 Taiwan 445.689 KZT
34 Vietnam 447.181 KZT
35 Gabon 470.199 KZT
36 Pakistan 472.149 KZT
37 Uzbekistan 474.706 KZT
38 USA 480.876 KZT
39 Colombia 481.467 KZT
40 Guyana 489.616 KZT
41 Ghana 492.191 KZT
42 Puerto Rico 492.779 KZT
43 Brazil 497.361 KZT
44 Panama 500.397 KZT
45 Sudan 511.864 KZT
46 Bangladesh 531.171 KZT
47 Japan 532.695 KZT
48 Haiti 534.723 KZT
49 El Salvador 535.629 KZT
50 Honduras 535.643 KZT
51 Benin 537.370 KZT
52 Mongolia 539.597 KZT
53 Philippines 540.705 KZT
54 Trinidad&Tobago 543.675 KZT
55 Argentina 545.577 KZT
56 Guatemala 545.724 KZT
57 Togo 553.175 KZT
58 Botswana 556.593 KZT
59 Lesotho 559.757 KZT
60 Swaziland 560.943 KZT
61 Tanzania 569.594 KZT
62 China 570.094 KZT
63 Cambodia 573.987 KZT
64 India 574.115 KZT
65 Namibia 576.640 KZT
66 DR Congo 576.685 KZT
67 South Korea 584.781 KZT
68 Georgia 586.799 KZT
69 Zambia 589.452 KZT
70 Nepal 594.398 KZT
71 Sri Lanka 594.748 KZT
72 Suriname 595.043 KZT
73 South Africa 595.614 KZT
74 Thailand 601.608 KZT
75 Rwanda 604.702 KZT
76 Grenada 609.909 KZT
77 Dominican Republic 616.704 KZT
78 Madagascar 624.011 KZT
79 Peru 625.108 KZT
80 Armenia 626.252 KZT
81 Dominica 633.164 KZT
82 Nicaragua 634.026 KZT
83 Australia 636.471 KZT
84 Saint Lucia 639.506 KZT
85 Mozambique 642.644 KZT
86 Sierra Leone 647.096 KZT
87 Turkey 647.256 KZT
88 Canada 650.118 KZT
89 Burundi 661.661 KZT
90 Guinea 664.179 KZT
91 Aruba 665.503 KZT
92 Costa Rica 666.475 KZT
93 Mexico 667.603 KZT
94 Cape Verde 669.217 KZT
95 Mali 671.713 KZT
96 Burkina Faso 671.713 KZT
97 Mauritius 675.355 KZT
98 Jamaica 678.360 KZT
99 Moldova 680.468 KZT
100 Chile 684.067 KZT
101 Ukraine 684.370 KZT
102 Ethiopia 686.492 KZT
103 Bulgaria 690.954 KZT
104 Ivory Coast 691.469 KZT
105 Malta 694.616 KZT
106 Kenya 695.074 KZT
107 Malawi 695.150 KZT
108 Northern Macedonia 698.540 KZT
109 Bosnia & Herz. 698.644 KZT
110 Uganda 703.574 KZT
111 Bahamas 703.698 KZT
112 Laos 715.445 KZT
113 Cayman Islands 724.384 KZT
114 Morocco 725.280 KZT
115 Andorra 754.747 KZT
116 Jordan 765.869 KZT
117 Lithuania 766.669 KZT
118 Seychelles 771.192 KZT
119 Romania 777.816 KZT
120 Senegal 782.348 KZT
121 Slovenia 782.739 KZT
122 Cyprus 786.367 KZT
123 Poland 788.321 KZT
124 Czech Republic 790.975 KZT
125 Hungary 816.747 KZT
126 Luxembourg 821.616 KZT
127 Sweden 829.280 KZT
128 Croatia 830.429 KZT
129 Spain 836.649 KZT
130 Slovakia 841.833 KZT
131 Austria 844.943 KZT
132 Latvia 861.531 KZT
133 Serbia 863.289 KZT
134 Belize 863.677 KZT
135 Central African Rep. 869.275 KZT
136 Belgium 875.008 KZT
137 United Kingdom 889.321 KZT
138 Portugal 900.409 KZT
139 Estonia 903.000 KZT
140 New Zealand 907.532 KZT
141 Germany 915.960 KZT
142 Uruguay 916.161 KZT
143 Ireland 918.551 KZT
144 Mayotte 933.066 KZT
145 Finland 935.139 KZT
146 Albania 940.957 KZT
147 France 943.433 KZT
148 Norway 973.273 KZT
149 Singapore 988.691 KZT
150 Greece 989.050 KZT
151 Switzerland 996.377 KZT
152 Italy 999.417 KZT
153 Barbados 1004.603 KZT
154 Liechtenstein 1012.448 KZT
155 Netherlands 1047.107 KZT
156 Iceland 1087.928 KZT
157 Denmark 1096.553 KZT
158 Monaco 1104.128 KZT
159 Yemen 1217.394 KZT
160 Hong Kong 1553.778 KZT
161 Syria 2648.210 KZT
162 Cuba 2884.425 KZT
Countries of cheaper petrol oil Worldwide petrol in Kazakhstani Tenge Oil Price Calculator LPG, Electricity and Fuels Prices

About Countries where the Petrol Price is expensive than Kazakhstan

Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is expensive than Kazakhstan. The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Kazakhstan, etc.) is listed below in the table. The currency information (i.e., KZT) was last updated on 2024-07-21 06:05:07 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.

Fuel Type Date Updated
Gasoline (Petrol): 2024-07-15
Diesel : 2024-07-15